Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och folktro

Skapad 2019-08-29 11:01 i Frösåkersskolan Östhammar
Sagor och folktro
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor kommer vi att arbeta med sagor och folktro. Vi kommer att ta del av sagor och vad folk trodde förr. Vi kommer att tala, läsa och skriva.

Innehåll

Vi kommer att lyssna till högläsning och läsa själva. Vi kommer att diskutera och prata om folktro och sagor. Vi avslutar arbetsområdet med att skriva en egen saga. Vi kommer att titta på vad som är typiskt för sagan och hur sagan är uppbyggd för att du ska få idéer och stoff till din egen saga. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv SvA
Saga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genre
Texten fungerar inte som en saga.
Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Texten fungerar relativt väl som en saga.
Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Du använder inte några av sagans typiska drag, t.ex. tretalet, magi och stereotyper.
Du använder några av sagans typiska drag, t.ex. tretalet, magi och stereotyper.
Du använder dig av sagans typiska drag, t.ex. tretalet, magi och stereotyper. Du använder dessa på ett sätt som passar in i berättelsen relativt väl.
Du använder dig av sagans typiska drag, t.ex. tretalet, magi och stereotyper. Du använder dessa på ett sätt som passar in väl i berättelsen.
Struktur
Sagans handling är ologisk och svår att förstå.
Du har skrivit en saga med enkel handling och berättarsätt.
Du har skrivit en saga med relativt komplex handling och berättarsätt.
Du har skrivit en saga med komplex handling och berättarsätt.
Sammanhang
Sagans delar hänger inte ihop så bra, vilket gör texten svår att förstå. Styckeindelningen är bristfällig.
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. En del brister i t.ex. styckeindelning, inledning, avslutning eller rubrik kan förekomma.
Du har skrivit en sammanhängande saga med tydligt urskiljbar struktur, t.ex. genom en relativt väl genomförd styckeindelning, en inledning, avslutning och rubrik.
Du har skrivit en sammanhängande saga med mycket god struktur, t.ex. korrekt styckeindelning, en effektiv inledning och avslutning, samt rubrik.
Språk och stil
Ordvalet passar inte i en saga. Meningsbyggnaden är inte korrekt. Du behöver öva på att skriva samma tempus (tidsform) genom hela texten.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar oftast. Du byter tempus (tidsform) på ett oplanerat sätt ibland, men detta förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder ganska genomgående samma tempus (tidsform), eller byter på ett ganska kontrollerat sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Du använder olika tidsformer (tempus) på ett kontrollerat sätt.
Skrivregler
Du behöver öva mer på hur man använder skiljetecken eller stavning.
Du kan skriva en text som till största delen följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning.
Du kan skriva en text som relativt väl följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning.
Du kan skriva en text som följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning.
Ge omdömen om & bearbeta text
Du har inte gett något omdöme om sagans innehåll, språk och uppbyggnad, eller du har inte bearbetat din saga.
Du ger ett enkelt omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad. Du har bearbetat din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett ganska bra sätt.
Du ger ett utvecklat omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad. Du har bearbetat din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett bra sätt.
Du ger ett välutvecklat omdöme om en sagas innehåll, språk och uppbyggnad. Du har bearbetat din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: