Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2019-08-29 11:01 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola F – 9
Under v. 37-43 kommer vi att arbeta med kristendomen, judendomen och islam. I matrisen ser du vilka delar som vi arbetar med, sidor, begrepp och hur du visar dina kunskaper.

Innehåll

Matriser

Kristendomen

Rubrik 1

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re  4-6   Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  • Re  4-6   Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  • Re  4-6   Begreppen religion och livsåskådning.
  • Re  4-6   Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  • Re  4-6   Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
Vad bedöms
Begrepp
Hur dina kunskaper testas
Textbok s. 8-13, 15, 24-25,
Kristendomens heliga platser, ritualer och levnadsregler
Dina kunskaper om kristendomens olika kännetecken. *kyrka *psalm *kors *dop *konfirmation *nattvard *bröllop *begravning *den gyllene regeln
*krucifix *bön *psalm *symbol *uppstå *helga
Läxförhör onsdag v. 38 Arbetsbok: s. 3 spalten om kristendom: gudstjänstlokal, gud/gudar, heliga texter, högtider, ceremonier, symbol s. 5 upp 3 s. 6-9
s. 14-20, 30-31
Kristna berättelser
Du ska förstå några viktiga berättelser inom kristendomen. *Vad Jesus sa, t ex den gyllene regeln *Den förlorade sonen *Den barmhärtiga samariten *Jesus död och uppståndelse
*barmhärtig *medlidande *predika
inlämningsuppgift där ni arbetar i par v. 37-38.
s. 21-23
Kristna högtider
Dina kunskaper om kristna högtider nu och förr: *advent *jul *påsk Din förmåga att beskriva hur kristendomen har påverkat det svenska samhället, t ex jul- och påskfirande
*sed *sakrament
Läxförhör onsdag v. 38 Arbetsboken: s. 14-16
s. 26-29
Den kristna tron
Din förmåga att berätta om den kristna tron: *Fadern, sonen och den heliga anden *lärljungarna: vad de gjorde *Vad Jesus ville lära människorna, t ex hur du ska tänka och göra i olika situationer *så som Jesus vill att människorna ska leva
*Kristus *Bibeln: gamla och nya testamentet *förlåtelse *den gyllene regeln *välsigna *den heliga anden *lärljunge
Diskussion
s. 32-37
Olika kristna grupper
Du ska förstå likheter och skillnader mellan katoliker och protestanter
*katoliker *protestanter *kloster *munk *nunna
Skrivuppgift i skolan v. 39
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: