Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamp! Folkrörelsernas tid

Skapad 2019-08-29 11:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Historia Svenska
Under det här momentet kommer vi att arbeta med folkrörelserna under 1800- och 1900-talen som formade vårt moderna Sverige. Vi ska läsa om rörelserna som slogs för kvinnors politiska deltagande, för drägliga arbetsvillkor, demokrati och för sin tro. I historia och svenska ska du skriva en argumenterande text ur ett folkrörelseperspektiv. Samma text bedöms alltså både i historia och i svenska.

Innehåll

Moment Folkrörelser

  

Här nedan följer lektionsplaneringarna i Historia

 

Måndag

 

Tisdag

Fredag 1

Fredag 2

36

Folkrörelser - en definition

Kontext - Sverige 1866-1921

Demokratisering

Kvinnlig rösträtt

Arbetarrörelsen,

Nykterhetsrörelsen

 Källövning. 

Informationssökning

37

Debattartikel om folkrörelser idag + diskussion. 

Sätt dig in i ditt ämne. Leta information. 

 

Skriva

Skriva färdigt. 

Inlämning - debattartikel

Vad? 

 - Nykterhetsrörelsen

- Arbetarrörelsen

- Frikyrkorörelsen

- Kvinnorörelsen

- Demokratirörelsen

- Att skriva debattartikel

Hur?

- Genomgångar

- Diskussioner i klassrummet

- Källarbete

 

Bedömningssituationer

- Argumenterande text

- Källövning

 

Detta ska du kunna efter momentet 

 • Redogöra för hur och varför olika rörelser uppstod i Sverige runt förra sekelskiftet. 
 • Redogöra för vilken betydelse folkrörelsen har haft för dagens samhälle. 
 • Diskutera den framtida betydelsen av folkrörelsen med enkla/ välgrundade argument. 
 • Jämföra vår tid idag med det samhälle i vilket rörelserna bildades utifrån vår tids frågor kring jämlikhet, resurser, hållbarhet, polarisering m.m. 
 • Uttrycka dina tankar i skriftlig form och på ett strukturerat sätt. 

 

Material - historia

Powerpoint - Historia

Debattartikel om folkrörelser

Debattartikel om folkrörelser och klimatkrisen

Fakta om samtliga folkrörelser

Tidslinje - Internationella kvinnodagen

Text av Lydia Wahlström om kvinnlig rösträtt i tidningen Ord & Bild, 1911

Material - Svenska

 

Uppgifter

 • Delinlämning - debattartikel

 • Källarbete - Rösträtt

 • Debattartikel - folkrörelser

 • Uppgift - Kamp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
  His  -
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
  His  -

Matriser

His Sve
Kamp! En argumenterande text

E
C
A
hitta källor till dina texter
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor ...
skriva argumenterande text
Med utgångspunkt från detta kan du skriva argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Med utgångspunkt från detta kan du skriva argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar slutsatser utifrån dina resonemang.
... och kan med utgångspunkt från detta skriva argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar du och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
anpassa texten
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
citera, referera, följa normer
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
formulera dig i skrift
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
argumentera
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan i skriftlig argumentation formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.

His Sve
Folkrörelser!

E
C
A
Förändringsprocesser, händelser och personer Olika tolkningar
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Enskilda personers betydelse Samband mellan det förflutna och förhållanden i nutiden
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden. Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Framtiden
Dessutom kan du dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Söka, granska och tolka källmaterial Källkritiska kriterierna
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med enkla omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: