Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande texter

Skapad 2019-08-29 11:48 i Björkbergsskolan Hudiksvall
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Förklarande texter läser du ofta i skolan på NO- och SO-lektionerna. Syftet med sådana texter är att läsaren ska få kunskap om varför eller hur något sker. Vi kommer här att på ett okomplicerat sätt förklara det svenska samhället i olika perspektiv.

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • läsa, undersöka och analysera flera olika förklarande texter om det svenska samhället I UR´s serie Nyfiken på Sverige
 • träna på ämnesspecifika ord och begrepp genom text lucktext och muntliga diskussioner
 • träna på att använda rätt struktur (rubrik, inledning med definition, förklaring i tydliga steg, sammanfattande avslutning)

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • skriva en förklarande text om hur en elcykel fungerar
 • bedöma en klasskompis text 
 • bearbeta din text utifrån kompisens respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: