Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik och rörelse

Skapad 2019-08-29 12:10 i Erlandsdals förskola Svedala
Förskola
Kraladdas pedagogiska planering för motorik och rörelse. Lek och olika rörelseaktiviteter.

Innehåll

Var är vi?/ Nuläge

 

Vi har under vår undersökningsperiod uppmärksammat att barnen på Kraladda har ett stort rörelsebehov. De tycker om att klättra, balansera, tränar sig på att hoppa och snurra. Vi har just skapat ett rörelserum inne på Kraladda som syftar till att utmana barnen i deras motoriska utveckling. 

 

Var ska vi?/Mål 

 

Vårt mål med projektet motorik och rörelse är att utmana varje barn efter deras förutsättningar.

Vår ambition är att öka deras kroppsmedvetenhet och kroppskontroll, lära känna sin kropp och utveckla sin självkänsla.

Utveckla sin grovmotorik, sin balans och koordinationsförmåga. 

Förstå och utföra instruktioner. 

Träna turtagning i grupp. 

 

 

Hur gör vi? Metod

 

För att uppmuntra och stimulera barnen till daglig rörelse har skapat ett rörelserum där barnen ges möjlighet att träna sin motorik genom att balansera på olika sätt, hoppa, inte nudda mark osv. Vi kommer träna motorik genom lek, dans, miniröris, babblarna gympa, besöka olika lekplatser i vårt närområde, introducera balansrörelse. 

 

Dokumentation

 

Alla barn ska få minst ett lärloggsinlägg på individnivå. Gemensamma lärloggsinlägg på gruppnivå kommer också att göras.  

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: