Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el, åk 5

Skapad 2019-08-29 12:12 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med elektricitet.
Grundskola 5 Fysik

Innehåll

Kretsar kring el

Under hösten kommer vi att arbeta med elektricitet. Den ger oss värme och ljus. Den driver apparater i hem och industrier och utan den skulle vi inte kunna titta på tv. Det är nästan svårt att komma på något sammanhang, där elen inte finns med. Skulle vi över huvud taget klara oss utan den?

Du kommer få lära dig om elektriska kretsar och glödlampans delar. Sedan kommer vi in på ledare och isolatorer. Du får också lära dig symbolerna för delarna i en elektrisk krets i kopplingsscheman. Slutligen ska ni undersöka olika sorters kretsar och en diod. Ni kommer få tillämpa era kunskaper genom att installera belysning i ett egenbyggt hus.

Syfte

Undervisningens innehåll

Centralt innehåll

Detta ska du kunna

 • De elektriska symbolerna.
 • Förklara den slutna kretsen.
 • Veta vad en diod är.
 • Du ska kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment.
 • Serie- och parallellkoppling.
 • Förklara hur en glödlampa fungerar.
 • Vad leder ström?

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med olika uppdrag. Vi kommer att ha teori och genomgånar om målen. Diskussioner och samtal är viktigt. Framförallt kommer vi att göra experiment och observationer om elektricitet. Viktigt är det också att dokumentera det som man kommer fram till.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Matris - kretsar kring el

FYSIK

Undersökningar
Du kan planera och genomföra undersökningar av elektriska föremål och kretsar.
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du behöver viss hjälp för att felsöka när uppdraget inte fungerar. Du kan samarbeta på ett rätt bra sätt.
Du kan göra några enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan göra någon enkel felsökning när uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Du kan självständigt göra enkla undersökningar och felsöker på egen hand om uppdraget inte fungerar. Du samarbetar på ett bra sätt.
Utrustning och instruktioner
Du vet hur man ska använda utrustning samt läsa instruktioner.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du läser instruktionerna och följer dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och följer instruktionerna på ett rätt bra sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt och följer instruktionerna på rätt sätt.
Begrepp
Du kan förklara hur några energikällor, elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren fungerar och använda dig av ord som du har lärt dig (t.ex. sluten krets, ledare, isolator, koppling, elektricitet m.m)
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur någon energikälla, den elektriska kretsen m.m fungerar och ger något exempel på och beskriva detta. Du kan förklara vissa av de ord du har lärt dig.
Du kan på ett bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m fungerar och kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder vissa av de ord du lärt dig när du förklara dina resultat.
Du kan på ett mycket bra sätt förklara hur några energikällor, den elektriska kretsen m.m. fungerar och du kan förklara och visa på enkla samband hur dessa fungerar ihop. Du använder ofta ord som du har lärt dig när du förklarar och pratar om dina resultat.
Beskrivning
Du kan beskriva hur elektricitet produceras i energikällor och hur det används i vardagen och i samhället.
Du kan beskriva och ge exempel på någon energikälla och hur energi kan användas.
Du kan förklara och visa något samband mellan energikällor och hur energi används.
Du kan förklara och visa flera samband mellan energikällor och hur energi används och omvandlas.
Dokumentation
Du dokumenterar dina fysik- och teknikundersökningar i text och bild
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.

TEKNIK

Beskriva
Du kan beskriva hur glödlampan, strömbrytaren och olika elektriska kretsar fungerar, och hur man kopplar för att få de olika delarna att fungera tillsammans (i tex ficklampan).
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur ficklampan fungerar. (eller hur man får en lampa att lysa)
Resonera
Du kan resonera kring olika energikällors och elektriska föremåls för- och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra enkla resonemang kring någon energikällas för- och nackdel för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade resonemang kring några energikällors för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring några energikällors för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Konstruktion
Du kan konstruera en enkel strömbrytare som fungerar.
Du kan, med viss hjälp, konstruera en enkel strömbrytare som fungerar genom att pröva olika idéer till lösningar.
Du kan konstruera en utvecklad strömbrytare som fungerar genom att pröva och ompröva olika idéer till lösningar.
Du kan konstruera en välutvecklad strömbrytare som fungerar genom att systematiskt pröva och ompröva olika idéer till lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: