Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2019-08-29 12:33 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Biologi
I detta arbetsområde i biologi kommer du att få lära dig mer om livets utveckling, från Universums skapande ända till nutid. Vi kommer även att prata om Charles Darwins bidrag till evolutionsteorin samt hur vi människor har påverkat naturen och evolutionen.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • Berätta i stora drag om hur livet har utvecklats.
 • Förstå att livet utvecklas hela tiden, även idag och imorgon.
 • Känna till att människan ingår i livets utveckling.
 • Kunna ge exempel på hur man kan sortera olika djur.
 • Känna till vem Charles Darwin var.
 • Ge exempel på hur vi människor har påverkat evolutionens gång.
 • Beskriva evolutionsteorin
 • Enkelt förklara teorier om varför vi utvecklades från apor till människoarter och sedan till Homo Sapiens.

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning av text samt  och instuderingsfrågor
 • Filmvisning med efterföljande diskussion

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under diskussioner i grupp samt helklass.
Du kommer även att få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under läsning och svarande av instuderingsfrågor samt vid övrig dokumentation. Området kommer att avslutas med en skriftlig diagnos/prov.

Bedömning sker också löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången.

 

Ord och begrepp:

Big Bang, evolution, fossil, nässeldjur, urcell, urdjur, fotosyntes, cyanobakterie, neandertalare, Homo Sapiens, Charles Darwin, mammut, dront

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: