Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens religioner

Skapad 2019-08-29 12:59 i Resursskolan Sjöbo
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 9 Religionskunskap
Man brukar säga att det finns FEM STORA världsreligioner, dvs judendom, kristendom, islam, buddism och hinduism. Det är de religioner som är mest kända, mest spridda och har många anhängare över hela världen. Det finns andra religioner, tex sikhism, som också kan räknas till världsreligion men vi ska nöja oss att arbeta med de fem ”klassiska”.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Se syfte från läroplanen. 

Undervisning - Gleruups

 Vi kommer att se film, ha genomgångar om de olika religionerna, diskutera likheter och skillnader, på egen hand söka fakta samt arbeta i Gleruups. 

Elevinflytande

Se kopplingar till läroplanen.

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevers egna förutsättningar och behov

 

Bedömning utifrån kunskapskrav.

Arbetet bedöms genom diskussioner, samt muntliga eller skriftliga av dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: