Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-08-29 13:04 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 5 Fysik
Vad är elektricitet? Vad är det egentligen som rör sig i kablarna? Hur skapas elektricitet? Är det farligt? Frågorna är många och vi ska hitta svaren.

Innehåll

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer vi att träna genom att vi:

 • har genomgångar och diskussioner  där vi använder lämpliga begrepp
 • ser på filmer
 • genomför laborationer
 • planerar och dokumenterar undersökningar
 • skriver förklarande texter

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda lämpliga ord och begrepp
 • delta i diskussioner
 • genomföra laborationer på ett säkert sätt
 • dokumentera och planera undersökningar
 • skriva förklarande texter

Bedömning

Du visar dessa förmågor genom att:

 • delta i diskussioner kring ämnet
 • använda lämpliga begrepp i samtal och texter
 • dokumentera dina laborationsresultat
 • planera olika laborationer
 • genomföra laborationer efter givna instruktioner
 • använda material på ett säkert sätt
 • skriva förklarande texter
 • Syfte
 •  FySyfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 
 •  FySyfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 •  FySyfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 
 •  SvSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  SvSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Centralt innehåll
 •  Fy  4-6
 •  Fy  4-6Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen. 
 •  Fy  4-6Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering. 
 •  Fy  4-6Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Sv  4-6Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: