Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva brev

Skapad 2019-08-29 13:09 i Da Vinciskolan Ale
Att skriva brev
Grundskola 7 Svenska
Skriv ett brev till din lärare.

Innehåll

Skriva brev!

Den första uppgiften i svenska är att skriva ett personligt brev. När man skriver brev är det viktigt att tänka på mottagaren, vem som ska läsa brevet. Är det din kompis, farmor eller lärare? Helt säkert skulle du prata med dessa tre på lite olika sätt och samma sak gäller om du skulle skriva till dessa.

Viktiga moment:

Att du kan skriva ett brev med i huvudsak fungerande struktur, där innehållet är anpassat till mottagaren.

Att visa ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka det du vill säga.

Att använda skiljetecken och regler för stavning.

 

Uppgift:

Skriv ett brev och berätta om dig själv. Använd dig gärna av mitt brev som mall. 

 

Lycka till!

/Mari-Louise

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv

Matriser

Sv
Skriva brev

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tydlighet
Innehållet är helt eller delvis oklart och läsaren måste ibland läsa om för att förstå innehållet.
Innehållet är till stor del klart och tydligt. Få delar i texten kräver omläsning.
Innehållet är mycket tydligt. Den röda tråden finns från början till slut. Tankegångarna kan följas lätt.
Språk:
Ordval
Elevens ordförråd räcker inte till för att göra sig förstådd.
Texten visar ett begränsat ordförråd. Det är främst vardagliga ord som förekommer i texten.
Försök till ett varierat ordval finns. Eleven använder sig av enkla, vardagliga ord men vågar delvis använda mer varierade ord.
Ordvalet i texten är varierat. Eleven vågar använda ett varierat språk detta lyfter texten.
Stavning
Texten innehåller en del stavfel. De försvårar delvis förståelsen av texten.
Texten innehåler relativt få stavfel som inte stör förståelsen av texten.
Väldigt få stavfel förekommer.
Användning av skiljetecken
Punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken saknas eller används delvis på fel sätt. Detta försvårar förståelsen av texten.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken. Dessa används på ett relativt bra sätt. .
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken används helt eller nästan helt korrekt. Variationen av skiljetecken lyfter textens innehåll.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas eller är mycket bristande.
Styckeindelning finns och fungerar delvis.
Styckeindelning finns till stor del och är nästan helt korrekt genomfört.
Styckeindelningen är genomtänkt och lyfter textens struktur och innehåll och skapar ett bra flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: