Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi i naturen

Skapad 2019-08-29 13:17 i Påarps skola Helsingborg
Planeringen utgår från den grundläggande kemin.
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper kring atomer och molekyler och hur dessa små partiklar bildar allting omkring oss och även bildar nya ämnen.

Innehåll

Kemin i naturen

 

Syfte: 

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

 Atomer och molekyler är grunden i naturen och samhället. Vår vetskap om hur olika ämnen bildas i naturen har möjliggjort att vi människor kan ta fram nya ämnen. Ämnen som hjälper oss i vår vardag. För eleven är det viktigt att förstå vad atomer och molekyler är för att kunna ta till sig de fortsatta områdena i samtliga NO ämnen och teknik.  

Centralt innehåll: 

 

  • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. 

 

  • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. 

 

Kunskapskrav: Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutveckladeslutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.Innehåll lektioner: 

 

För att eleven ska uppnå målen utifrån centralt innehåll och kunskapsmatrisen är innehållet på lektionerna varierande. 

Eleven har möjlighet att lyssna och följa med på fysiska och digitala genomgångar. 

Har tillgång till classroom där vi lägger ut filmklipp, digitala genomgångar samt uppgifter. 

På lektionerna varierar vi mellan grupparbete och individuellt arbete för att bygga fakta och färdighet kring begreppen. 

Begreppen vi tränar på kommer att lyftas fram i andra arbetsområden såsom fysik och biologi så att eleven utvecklar sin förmåga att använda begreppen de lärt sig och kan i nya sammanhang. 

I och med det ska eleven utveckla sin förståelse för sambanden mellan natur och människa. 

 

Eleverna kommer även i labbsituationer träna på sin förståelse för våra ämnen i naturen men även ämnen i vår direkta vardag.  

 

Begrepp eleven ska lära sig under arbetsområdets gång: 

 

Atom 

Elektron

Kärnpartiklar

Proton

Elektron

Neutron

Molekyl

Grundämnen

Kemiska föreningar

 

Samt sambanden mellan dessa begrepp.

 

Bedömningstillfällen:

 

Eleven har möjlighet att visa vad denne lärt sig skriftligt och muntligt.

Detta sker vecka 39.

V. 40 går vi in i ett nytt arbetsområde

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: