Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, måltider och hälsa åk 04d ht 2019

Skapad 2019-08-29 13:48 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individen och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människan viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
Grundskola 6 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Matvanor grundläggs tidigt. Du som är ung funderar kanske inte så mycket över hälsan. Det är just i ungdomen som man fattar många livsavgörande beslut t ex om sina matvanor. Att äta bra mat som ger alla de näringsämnen kroppen behöver och att välja en sund livsstil är viktigt. Det är speciellt viktigt för dig som växer. Det behövs kunskap för att förstå vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

 

Redovisningsform

Du ska visa dina förmågor genom att vara aktiv på lektionerna Du ska planera och tillaga måltider samt använda metoder, livsmedel och utrustning på ett funktionellt sätt Du ska kunna motivera dina val i ditt arbete med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Dina kunskaper i näringslära redovisar du i form av ett skriftligt prov och läxförhör

Bedömning

I hem- och konsumentkunskap bedöms hela arbetsprocessen från planering till genomförande och utvärdering. Syftet är att du ska bli en medveten konsument som kan motivera dina konsumtionsval och handlingar utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö

Se bedömningsmatris!

Reflektion

 

Styrdokument och kunskapskrav

Centralt innehåll

 

Övergripande mål och riktlinjer

° Lgr11 kan lösa problem och omsätta ideer i handling på ett kreativt sätt ° Lgr11 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känner tillit till sin egen förmåga ° Lgr11 har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling ° Lgr11 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Kunskapskrav åk 9 nivå E

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
  Hkk  E 9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem- och konsumentkunskap åk 8

Ännu inte godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att planera och tillaga måltiden.
Du behöver mycket hjälp av din lärare eller kamrat för att kunna planera och tillaga måltider
Du behöver hjälp av din lärare eller kamrat för att kunna planera och tillaga måltider.
Du kan planera, organisera och tillaga måltider.
Du arbetar helt självständigt med olika typer av planering och matlagning. Du har bra organisation och tidsplanering.
Din förmåga att lösa och hantera praktiska situationer i hemmet.
Du har mycket svårt att utföra dina eftersysslor i köket
Du har svårt att utföra dina eftersysslor i köket.
Du kan med hjälp utföra dina eftersysslor i köket.
Du kan ta ansvar för arbetet fullt ut och visar stor självständighet samt förstår vikten av hållbar utveckling.
Du har mycket svårt att diska hygieniskt och miljömedvetet
Du har svårt att diska hygieniskt och miljömedvetet.
Du kan med hjälp diska hygieniskt och miljömedvetet.
Du diskar alltid hygieniskt och miljömedvetet.
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Du har svårt att ge omdömen
Du kan ge enkla omdömen
Du kan ge utvecklande omdömen
Du kan ge välutvecklade omdömen
Din förmåga att tillgodogöra dig kunskap om våra näringsämnen och våra livsmedel
Du har svaga kunskaper om näringslära och våra vanligaste livsmedel
Du har viss kunskap om näringslära och våra vanligaste livsmedel
Du har goda kunskaper om näringslära och våra livsmedel
Du har mycket goda kunskaper om näringslära och våra livsmedel

Ännu inte godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Ny rubrik

Ännu inte godkänd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: