Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima 2A

Skapad 2019-08-29 14:20 i Rådmansö skola Norrtälje
Pedagogisk planering, Prima 2a.
Grundskola 2 Matematik
I matematik arbetar vi med gemensamma genomgångar, arbete i boken, på stenciler, problemlösning, spel och att kommunicera matematik. Vi arbetar bland annat med boken Prima Matematik. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Innehåll

Kursplanens syfte

Konkretisering av syfte

Taluppfattning och tals användning

Naturliga tal

 • ramsräkna och storleksordna tal -100
 • läsa och skriva tal-100
 • ordningstalen 1-12
 • dela upp tal på olika sätt. De kan delas upp i talsorter, 32=30+2, de kan delas upp i lika stora delar 12=6+6, 12=4+4+4 eller i olika stora delar 12=9+3


Positionssystemet

 • förstå och ange siffrors värde, hundratal, tiotal och ental.
 • dela upp tal, samt visa med läggmaterial ex 27=20+7


De fyra räknesätten

 • visa sambandet mellan addition och subtraktion
 • räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergång -100
 • ha strategier för att räkna addition med tiotalsövergång -20
 • använda tal i bråkform i vardagliga sammanhang
 • välja räknesätt för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • förklara lösningarna med mattespråk och genom att använda material och bilder


Samband och förändringar

 • kunna använda enkla proportionella samband ex dubbelt och hälften

Algebra

 • visa att man förstår likhetstecknets betydelse i talområdet 0-20 i uppgifter med addition och subtraktion 
 • fortsätta på ett talmönster


Geometri

 • avläsa klockan , kvart i , kvart över
 • räkna ut tidsdifferens
 • formerna rätblock, kub, kon och pyramid
 • jämföra, uppskatta och mäta längder i enheterna centimeter och meter
 • begreppen linje, punkt och sträcka


Problemlösning

 • formulera räknehändelser till givna additioner och subtraktioner

 

Viktiga begrepp
Ental, tiotal, hundratal, tallinjen, dubbelt , hälften, udda, jämna, likhetstecknet, större än, mindre än, rimlighet, mönster, punkt, skärningspunkt, linje, sträcka, klot, kub, rätblock, cylinder, kon, sida, hörn, samband samt addition, subtraktion, summa och differens.

Arbetssätt/Undervisning

 • Öva på olika strategier för huvudräkning
 • Öva samband mellan tal 
 • Öva olika uppdelningar av tal
 • Öva bråk som del av helhet och del av antal
 • Leta efter geometriska former i omgivningen
 • Öva på att formulera räknehändelser 
 • Öva att följa en strategi vid problemlösning och att tydligt redovisa dina matematiska räknesätt  
 • Delta aktivt vid gemensamma genomgångar
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp
 • Arbeta laborativt
 • Öva att kommunicera matematiska begrepp genom praktiska övningar, spel och lekar.

Bedömning/Dokumentation

Diagnoser i Prima.
Skolverkets bedömningsstöd för matematik åk 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: