👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2019-08-29 14:24 i Nolskolan Ale
Vi kommer att lära oss om olika yrken och vad som krävs för att ha ett visst yrke. Vi kommer att titta lite på yrkenas samhällsfunktion och vi kommer att skapa våra egna hushåll och få en uppfattning om vilka pengar som flyter igenom ett sådant.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vilken typ av yrken finns i vårt samhälle? Hur fungerar egentligen ett hushåll? Vilka pengar kommer in och vad spenderas pengar på?

Innehåll

Innehåll

Runt omkring oss finns människor som arbetar med en mängd olika yrken. Vad gör man när man har ett visst yrke, vilka yrken finns det och vad krävs för att få ett visst yrke?

Vad tjänar man och hur mycket kostar olika saker? Detta är lite av det vi kommer att lära oss om under temaarbetet som handlar om yrken och pengars användning.

Undervisning

Vi kommer att:

 •  se på filmer
 •  skapa ett hushåll med en lär-kamrat
 •  skriva om ett drömyrke
 •  göra mindmaps

Bedömning

Efter temaarbetet kommer du att kunna:

 • förklara vad ett yrke är.
 • ge exempel på några olika yrken, vad de innebär och vad som krävs för att utföra det yrket.
 •  ha en uppfattning om vilka inkomster och utgifter ett hushåll kan tänkas ha 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3