Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att lära mig arabiska ARA 1-3

Skapad 2019-08-29 14:33 i Vittra Sollentuna Grundskolor
Du ska lära känna igen arabiska bokstäverna du ska lära dig läsa och skriva enkla ord på arabiska.
Grundskola 3 Modersmål
Du ska lära känna igen arabiska bokstäverna, du ska lära dig läsa och skriva enkla ord på arabiska.

Innehåll

Syftet är att kunna använda modersmålet i tal och skrift.

 

Tala

 

 • berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår.

 • ge och ta emot enkla muntliga instruktioner.

 • samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer.

 • lyssna aktivt på andras upplevelse och händelser och förstå.

 

Läsa

 

 • läsa bekanta och elevnära enkla texter.

 

Skriva

 

 • skriva läsligt för hand.

 • skriva enkla meningar och berättande texter med tydlig handling.

 • stava ord som eleven ofta själv använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 • använda sig av bokstavs varierade former, punkt, tecken och frågetecken i egna texter.

 

 

 

Innehåll

 

 • Du ska lära dig några arabiska bokstäver genom att:
  läsa och skriva samt ska du träna på att utrycka dig på arabiska genom att: tala, lyssna, läsa och skriva enkla ord.
  - lära dig en del av det kulturella momentet och högtider i arabiska länderna.
  - lära dig några arabiska barnsagor, låter, dikter

 

 

Bedömning

 

Du ska bedömas kontinuerligt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: