Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-08-29 14:40 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala grundsärskolor och träningsskolor
Grundsärskola 3 Matematik
Tillsammans ska vi utveckla ditt intresse för matematik och göra dig säker på matematiska situationer i din vardag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utveckla

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

 

Bedömning - vad och hur

 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer.
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 5.
 • Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
 • Eleven medverkar också i samtal om rimlighet i egna beräkningar och lösningar. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om matematik. 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • lösa matematiska problem i vardagliga situationer
 • storleksordna tal (med säkerhet storleksordna tal mellan 1-10)
 • lösa additionsuppgifter (0-10)
 • lösa subtraktionsuppgifter (0-10)

Detta gör jag genom att:

 • följa ditt arbete och även samtala med de pedagoger som arbetar med dig.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • vara delaktig under gemensamma aktiviteter.
 • arbeta enskilt i din egen matematikbok.
 • arbeta med konkret material i både grupp, par och individuellt samt tillsammans med pedagog.
 • få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat en iPad.

Det genomgående kommer vara att vi använder mycket konkret material och att vi försöker använda alla sinnen för att befästa kunskaper och förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digital teknik.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer.
  Ma   3
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1-5.
  Ma   3
 • Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma   3
 • Eleven medverkar också i samtal om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma   3
 • Eleven använder enstaka ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: