Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullying

Skapad 2019-08-29 14:40 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
A theme about bullying.

Innehåll

 For this theme we will mainly use your book "Echo 5 main issues"

We will read the text Yours Always and work with the activities in the book.

You will also read Zelda, a short story by Emily Rodda. Your teacher will lend you a copy of the story.

While working with the texts and activities you will have a chance to speak English and also learn new vocabulary, phrases of politeness, dates, times and linguistic slang. The grammar you will focus on is Possessive pronouns and the genitive, and also contractions.

 

By listening to different speakers you will also have a chance to improve your listening skills.

 

Your teacher will add assignments as the work progresses.

Uppgifter

 • Lizzie

 • Lizzie

 • The joke

 • The Joke

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Skönlitteratur och annan fiktion.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
  Eng  -
 • Hur ord och fraser i muntliga och skriftliga framställningar skapar struktur och sammanhang genom att tydliggöra inledning, orsakssammanhang, tidsaspekt och slutsats.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: