Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-08-29 14:41 i Njutångers förskola Hudiksvall
Förskola
På vår regnbåge bor en kamel. Kamelens visdoms ord och uppdrag hjälper barnen till förståelse för jämställdhet. Det dokumenteras av barnen med digitala verktyg

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden, Sagornas värld

Tidsperiod: v36-38

Förskolans namn: Njutångersförskola

Grupp: Gullvivan

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum: 29/8 2019

Planeringen Upprättad av: Annica och Helena

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Normer och värden. Digitalisering, Jämställdhet
Vilka målområden i läroplanen berörs?
-NoV, vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla : Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra.
. Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.


Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- att vara en bra kompis, god förebild, att olika är lika bra, använda digitala verktyg och reflekteraHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Undrr v 36 börjar vi med att skapa vår regnbåge med trivselord. Barnen är delaktiga och berättar utifrån sina erfarenheter om vad trivselord kan vara.

V37 börjar vi med individen, vem är jag ? Barnen får fotografera varandra, viktigt att de lär sig att först fråga om de får. Sedan får de fundera över vem dem är och deras sätt att vara och ser ut ( lika/ olika inuti och utanpå) , barnen skapar självporträtt. De dokumenterar, reflekterar med digitala verktyg.

Vi gör vårt Avdelningsträd, där alla sätter sitt fingeravtryck på en gren som symbol för att de går på Gullvivan .

V38 gör vi en kompissol, där strålarna får symbolisera hur man är en bra kompis.

 

På samlingar läser vi kompisböckerna, Rätt lätt ( barnkonventionen), tittar på UR- program ( vara vänner) . Vi följer upp och håller trivselorden vid liv dagligen. Vi får även brev från våra ” vänner ” i Sagornasvärld.

 

Vi arbetar med detta kopplat till vårt Temaarbete: Sagornasvärld. Vår vän kamelen står förvisdomsord och skriver brev till barnen och ger dem uppdrag relaterat till värdegrund och jämställdhet.

 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Vi använder oss av ” min dokumentation” som barnen själv gör. Vi pedagoger fotograferar, barnen fotograferar. Dokumentationen sätts upp inne på förskolan och läggs ut i Unikum. 

 

  

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: