👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarminne

Skapad 2019-08-29 14:45 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Projektplanering för olika områden
Förskola
Barnen kommer att få visa upp och berätta om ett minne från sommaren. Vi kommer att fokusera på barnens språkliga och kommunikativa utveckling. Barngruppen består utav 11 barn 3-4 år.

Innehåll

Varför?

Vi vill genom detta projekt fokusera på ett av våra övergripande mål i arbetsplanen; språk och kommunikation. Vi ser det också som ett bra sätt att starta terminen, genom att vi får reda på vad barnen är intresserade av samt att varje individ hamnar i fokus och får ta plats.

Vad?

Vad vill vi att barnen ska lära sig och utveckla?

 • ordförråd och nya begrepp
 • uttrycka tankar
 • förmågan att reflektera över andras tankar och berättelser
 • visa hänsyn och lyssna på varandra
 • intresse för berättelser och sagor
 • sitt egna berättande
 • skapa egna sagor
 • ställa frågor

Hur?

Projektet startar med att barnen får med sig en uppgift hem; att tillsammans med sina föräldrar sätta sig ner och prata om ett sommarminne. Barnet får rita en teckning och föräldern skriver ner några rader om vad barnet ritar och berättar.

Alla barn får sedan varsitt tillfälle att berätta om sitt minne framför sina kompisar. Vi pedagoger dokumenterar vad barnen visar och berättar för att kunna utveckla projektet vidare med fokus på språk och kommunikation.

När? Var? Vem/Vilka?
Vi avsätter 2-3 veckor för barnens berättelser. Under dessa tillfällen deltar alla barn och pedagoger.

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Vi dokumenterar med kamera vad barnen gör och med anteckningar av vad barnen säger och berättar.

En gång i veckan utvärderar vi med hjälp av en veckoreflektions-mall, för att se hur vi ska gå vidare.
 

Utvärdering tillsammans med barnen:

När alla barnen har fått berätta om sitt minne gör vi en revisit där vi tittar på dokumentation över barnens teckningar och berättelser.
Vi ställer öppna frågor till barnen om hur de upplevt projektet, vad de lärt sig och om de vill utveckla något?

Vi använder en utvärderingsmatris.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18