Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtidskonst

Skapad 2019-08-29 14:46 i Önnerödsskolan Härryda
Bildprojekt med inslag av konsthistoria. Från grottmålningar till nutid.
Grundskola 7 – 9 Bild
Samtidskonsten är ett eko av vår samtid. Den berör. Som betraktare blir du en del av verket och påverkas/reagerar på ett eller annat sätt. Verken förhåller sig till rummet inte enbart som ett traditionellt måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna. Den utgörs av en mängd olika tekniker/material och uttrycksformer.

Innehåll

Detta gestaltningsarbete berör samtidskonst. Konst som lyfter fram/problematiserar något som berör den tid vi lever i. Det kan handla om politik, etik, moral, trender, beteenden.

Vi startar arbetet med att lära oss mer om samtidskonst. Vi kommer börja med att tillsammans presentera, fördjupa och lära oss  om konceptkonst, feministisk konst, performancekonst, graffiti, installationskonst, Landart och Arte Povera. Vi kommer att prata och visa konst av olika konstnärer.

Vi kommer dessutom att besöka konstmuseet och se en utställning med samtidskonst.

Med all ny kunskap och inspiration ska du nu själv skapa ett eget verk.

Vi kommer också parallellt att arbeta med små mindre projekt, till exempel graffitti, konceptkonst och performancekonst.

Under arbetet kommer du också att vid ett tillfälle göra en bildanalys och en utvärdering.

 

Syfte

 • Du kommer att titta på bilder från konsthistorien och främst samtida konstverk. 
 • Tillsammans och enskilt kommer du att utveckla din förmåga att analysera bilder.
 • Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att skapa ett eget verk. 
 • Du kommer att lära dig att använda olika tekniker och material.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 • Du ska få kännedom och kunskap om samtidskonst.
 • Du ska lära dig att planera och genomföra ett eget konstverk i ett valfritt material.
 • Du ska få testa på olika material och tekniker. 
 • Du ska få lära dig om hur du gör en bildanalys.

Undervisning/Metoder

 

Uppgift 1

Under arbetsperioden kommer vi att arbeta med samtidskonst.  Hösten undervisning kommer att delas in i olika moment. Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, grupparbete, och workshops. Därefter får du tid för ett eget gestaltande arbete. Temat för ditt verk är; “Du är... och världen omkring dig.” det betyder att du kan arbeta med något som handlar om just dig. Berätta din historia på ett intressant vis, eller skapa ett verk om något som intresserar dig i din omvärld. Jag villatt du hämtar inspiration från en konstnär, ett konstverk eller en inriktning i konsten. Detta ska du kunna presentera när du redovisar ditt verk. Du har stor valfrihet i uppgiften när det gäller teknik och metod. Du kan arbeta med måleri, skulptur, foto och film. Kom ihåg att i samtidskonsten är det snarare budskapet som påverkar materialet. Återanvänd gärna material, textil, papp, kartong, leksaker, andra prylar i ditt skapande. Vill du göra ett konceptuellt konstverk, en installation eller en performance går det också bra. Du dokumenterar din planering, dina skisser och alla dina smarta tankar under arbetets gång. Jag behöver se hela din process för att kunna göra en bra och rättvis bedömning. 

 

Uppgift 2:

Planering, dokumentation och utvärdering
Du ska innan du börjar med ditt projekt göra en planering av ditt konstverk. Under arbetets gång vill jag att du fortsätter att dokumentera hur arbetet går. Efter avslutat projekt ska du också svara på några utvärderingsfrågor och presentera ditt arbete skriftligt och i liten grupp. Du får stödfrågor och mallar som hjälp för detta.

 

Uppgift 3: 

Skriftliga eller inspelade bildanalyser. 
Vi kommer under arbetsperioden att diskutera olika bilder. Vi kommer att arbeta både med kortare övningar och egna längre analyser. I analysuppgiften får du välja en bild som du analyserar utifrån givna frågor. I denna uppgift vill jag att du diskuterar bilden och kopplar dina diskussioner till egna erfarenheter, till omvärlden och till andra verk. Du ska också diskutera verket utifrån dess uttryck innehåll och funktion. I denna uppgift är det bra om du använder dig av begrepp som hör till bildämnet.  

Bedömning och redovisning

Bedömning: Med vilken kvalité du har utfört uppgift 1, 2 och 3. Nedan ser du olika delar som är viktiga att tänka på när du arbetar i bilden.

 • Att du kan använda dina bilder för att skicka budskap och att du skapar genomarbetade bilder.
 • Att du kan använda och välja olika tekniker och material beroende på vad du vill berätta eller uttrycka. Det är också bra att kunna pröva, ompröva när du arbetar. 
 • Att du kan utveckla egna idéer, söka och använda inspiration. 
 • Att du tar ansvar för ditt arbete och driver det framåt.
 • Att du kan planera, dokumentera och utvärdera ditt arbete. 
 • Att du kan beskriva bilders uttryck, funktion och innehåll samt koppla din kunskap om världen till bilder. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris 7-9

Skapa bilder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

idéutveckling, drivkraft presentation och efterarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Bildanalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka, resonera & koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: