Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musik del 3

Skapad 2019-08-29 14:46 i Stavby skola Uppsala
modernism
Grundskola 7 – 9 Musik
Hur låter västerländsk konstmusik från romantiken och framåt? Vad påverkades den av?

Innehåll

Arbetsområdets innehåll:
Kort återblick på de tidigare epokerna
Arbete med barocken, Wienklassicismen och Romantiken i häftet.
Powerpoint om romantiken
Powerpoint om modernismen
Arbete med häfte om modernism
En egen vald kompositör från modernismen
Lyssningsexempel

Arbetssätt:
Genomgångar, arbete med häftet, lyssning, diskussion och presentation

Så visar du dina kunskaper:
Jobbet under lektionerna samt ett prov på arbetshäftet och lyssningsexemplen
Redovisning av kompositör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Exempel på hur din kunskap kan synas

➡➡➡
➡➡➡
➡➡➡
Höra vilka instrument som spela
Urskilja instrument och beskriva funktion
 • Mu  E 9
Du kan berätta om några instrument som spelas och om någon funktion något av dem har. viss säkerhet
Du kan berätta om flera instrument som spelar och vilken funktion några av dem har. med relativt god säkert
Du kan med säkerhet berätta vilka instrument som spelar och vilken funktion de har. med god säkerhet
Känna igen musik från olika epoker
Urskilja musik från olika epoker
 • Mu  E 9
Du kan placera in de flesta styckena i rätt epok om du får namnen och får höra på dem. med viss säkerhet
Du känner igen flera stycken, kan deras namn och epok. Du kan något typiskt för epokerna. med relativt god säkerhet
Du känner igen några stycken från varje epok och kan deras namn. Du kan vad som är typiskt för styckena från de olika tiderna. med god säkerhet
Resonera om vad musiken hade för plats
Resonera om musikens funktion i historien
 • Mu  E 9
Du kan berätta någonting om vad man hade musiken till i några epoker. enkelt
Du kan berätta om något man hade musiken till i varje epok och mer noga om någon. utvecklat
Du kan berätta mer noga vad man hade musiken till i alla epoker. välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: