Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Symboler

Skapad 2019-08-29 15:00 i Ekenäs skolan Stenungsund
Vi arbetar med färgsymbolik, egna påhittade symboler och vedertagna symboler.
Grundskola 5 Slöjd
Eleverna övar på hantverkstekniken urgröpning med verktygen träklubba, skölp och stämjärn, samt hur färger och symboler kan kombineras för att ge uttryck för olika saker.

Innehåll

Vi skapar tavlor i björk med urhuggna symboler och färgsymbolik. 

Vi tränar på så sätt bland annat en beprövad hantverksteknik - urholkning och hur man på ett säkert sätt använder stämjärn och skölp. 

Eleverna får undervisning i vad symbolik är och hur man kan förmedla något med hjälp av symboler och färger. 

 

Syftet med arbetet är att: 

* formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

* analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

* tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: