Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsär: Småkryp

Skapad 2019-08-29 15:05 i Slöingeskolan Falkenberg
Ett arbetsområde om småkryp där vi tränar på att göra en fältstudie samma att genomföra undersökningar.
Grundsärskola 5 Naturorienterande ämnen
Ett arbetsområde där vi tränar på att göra undersökningar

Innehåll

 

 Syfte

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få träna på förmågan att ställa frågor, planera en undersökning samt att genomföra en undersökning inom arbetsområdet småkryp.

Bedömning - vad och hur

VAD

Du ska kunna:

-  ställa en fråga med visst stöd

- göra en planering av en undersökning med stöd

- göra en undersökning i form av en observation, med visst stöd

- genomföra en fältstudie på ett säkert sätt

 

HUR

Genom att:

- ställa en fråga om ett småkryp som du vill ta reda på

- tillsammans med annan elev/vuxen göra ett förslag till en planering av en undersökning

-göra en observation av valfritt småkryp under en fältstudie

 

Du kommer under arbetets gång få respons på de olika momenten och möjlighet att förbättra ditt resultat. Du kommer få göra en självskattning.

Undervisning och arbetsformer

-fältstudie i närbelägen skog

-genomgångar

- menti- vilka frågor går att undersöka?

-gemensam modell av planering och observation

- arbetsblad

-pararbete och jämföra resultat i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: