Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema året

Skapad 2019-08-29 15:14 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Teknik Matematik Svenska Bild Musik NO (år 1-3)
Läsårets tema kommer handla om året samt bondgården, dess djur, och grödor som produceras på en bondgård ”från jord till bord”.

Innehåll

Tema året

 

Vi ska:

 • kunna årstidernas namn

 • veta skillnaden mellan årstiderna

 • kunna veckans dagar och hur de fått sina namn

 • kunna antalet månader på ett år och deras namn

 • känna till några högtider och traditioner under året

 • känna till några djurs och växters livscykler

 • du ska också veta när du är född.

 • känna till vad händer med våra träd, växter och djur vid olika årstider

 

Begrepp:

 • årstid

 • år, månad, vecka, dag

 • högtid

 • livscykel

 • faktatext

 • bondgårdens djur

 • “från jord till bord”

 • åker

 • grödor

 • almanacka

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

 • Vi dokumenterar genom att rita och skriva.

 • Vi gör en skapande uppgift om årstiderna.

 • Vi ser på filmer.

 • Vi sjunger sånger.

 • Vi läser om bondgårdens djur och insekter.

 • Vi kommer lära oss om processen från jord till bord. Hur arbetar bonden med sina grödor på åkern? 

 • Vi kommer följa åkerns förändring under året.

 • Vi kommer att skapa en almanacka.

 • Vi kommer arbeta med olika kompendier som presenterar uppgifter som har med året och dess årstider att göra.

Bedömning

Vi arbetar med formativ bedömning och elevens aktivitet, kunskaper och utveckling bedöms löpande under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: