Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2019-08-29 15:19 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Verklighetsuppfattning
Grundsärskola 7 – 9 Verklighetsuppfattning
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människa och natur, samt samspelet däremellan. Dessutom utveckla matematisk förståelse för att kunna ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Eleverna ges på detta sätt möjligheter att på olika sätt tolka, beskriva och påverka sin vardag, samt reflektera över orsak och verkan. Undervisningen ska även stimulera utforskande och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer. Undervisningen ska även bidra till att utveckla elevernas kunskaper om naturvetenskapliga och teknik, samt utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer.

Innehåll

använda kunskaper om människa och natur

 

ordna händelser och upplevelser i tid och rum

 

sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet

 

reflektera över samband mellan orsak och verkan

 

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen

 

använda ord begrep och symboler inom ämnesområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Redskap och teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: