Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark

Skapad 2019-08-29 15:20 i Stamgärde skola Åre
Grundskola 5 Biologi
Varför kallas de svenska fjällmarkerna "Europas sista vildmark"? Hur är det att bo i fjällen? Vilka djur och växter lever bland oss fjällbor? Och på vilka sätt skiljer sig de svenska fjällen från Alperna?

Innehåll

Syftet med kapitlet:

Är att eleverna ska lära sig mer om fjällen som naturtyp och vad som utmärker de olika växtzonerna.
Eleverna ska känna till att olika arter är anpassade till ett liv i fjällmarkerna och att fjällandskapet är känsligt och unikt.
De ska bli medvetna om att fjällens natur används på olika sätt av oss människor och att det påverkar naturen på olika sätt.

Förväntat resultat:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 • Vad som menas med växtzoner.
 • Förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
 • Berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

 

Undervisning:

Vi kommer, med utgångspunkt i "Koll på NO, åk 5", arbeta på olika sätt med detta tema. Vi kommer läsa, jobba med arbetsblad, diskutera i grupp och i helklass. Sen kommer varje elev få skriva en faktatext om ett valfritt djur som lever i fjällen. Detta ska sedan redovisas i mindre grupper, eller enskilt inför läraren. Vi kommer även lära oss mer om fjällen genom film och en del utomhusundervisning. 

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd under hela arbetsperioden.

Vi kommer att ha klassrumsdiskussioner och diskussioner i mindre grupper.

I slutet av arbetsperioden kommer det även att vara ett skriftligt prov på det eleverna ska ha lärt sig (se ovan).

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Europas sista vildmark

Nivå 1
Nivå 2
Söka och använda information
Eleven kan söka och använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: