Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2019-08-29 15:23 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med beskrivande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer att arbeta med Beskrivande texter i fyra veckor. Vi kommer att lära oss hur beskrivande texter är uppbyggda, vilka sambandsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en beskrivande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva varsin text om ett svenskt djur.

Innehåll

 

När arbetsområdet är slut , ska du kunna:

 • Avgöra om en text är skriven i preteritum (dåtid) eller presens (nutid).
 • Veta vad ett verb är.
 • Veta vad ett adjektiv är.
 • Kunna kommatera rätt vid uppräknigar.
 • Kunna berätta om de språkliga drag en beskrivande text har.
 • Skriva en egen beskrivande text och organisera den i olika stycken.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta med texter tillsammans för att lära oss om beskrivande texters struktur.
 • göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för en beskrivande text. 
 • titta på grammatikbolagets avsnitt om verb och presens.
 • arbeta med vår zick-zackövningsbok där vi får tillfälle att öva på olika former av verb, adjektiv och kommatering.
 • skriva varsin egen text om ett svenskt djur. 

Bedömning

 • I slutet av arbetsområdet, när du har fått öva mycket, kommer vi att ha ett litet läxförhör där du får chansen att visa att du kan det vi har pratat om.
 • Jag kommer också att bedöma din beskrivande text. Då använder jag matrisen (rutorna) här nedanför. Du kan titta på matrisen under arbetets gång för att se vad som ska bedömas.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter

MÅL
Jag kan avgöra om en text är skriven i presens (nutid) eller preteritum (dåtid)
Det här känner jag mig säker på:
Det här behöver jag träna mer på:
Kommentar:
Jag kan förklara vad ett verb är
Jag kan förklara vad ett adjektiv är
Jag vet hur man kommaterar när man räknar upp saker i en mening

Innehåll
Jag håller mig till ämnet och har valt ut information som passar och är viktig för ämnet.
Det här känner jag mig säker på:
Det här behöver jag träna mer på:
Kommentar:
Struktur:
Jag följer strukturen för en beskrivande text, med rubrik, klassifikation, förekomst, kännetecken, föda, livscykel och övrigt.
Jag har delat in texten i passande stycken så att den blir lätt att läsa.
Tempus
Jag använder presens i hela texten.
Ordval
Jag använder ord som är specifika för djuret och som hör hemma i en faktatext om djur
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt på rätt sätt.
Jag skriver alla meningar med rätt ordföljd.
Jag frågar om stavningen, eller slår upp i ordlistan när jag är osäker på hur ett ord stavas.
Handstil
Min handstil är lätt att läsa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: