Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum!

Skapad 2019-08-29 15:25 i Edsbro skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Svenska Fysik Bild
Universum är STORT! Tyst och väldigt kallt! Där finns galaxer, stjärnor, planeter och gasmoln. Där finns även DU! P.s! är ett stjärnfall verkligen en fallande stjärna?

Innehåll

Arbetet kring universum kommer bli ett stort arbete där vi kopplar samman Fysik, Svenska och Bild. 

Vi kommer läsa om rymden, se på filmer om rymden och forska om planeterna. 


Vi kommer samarbeta mellan de olika ämnena genom att jobba med skrivande av faktatexter och typiska drag för dessa, forskande av fakta i böcker och på nätet och att då välja ut relevant fakta. Detta ska sedan även sammanställas i en Keynote så vi kan presentera våra planeter för varandra och kanske i andra klasser. 

Konkretiserade mål:

 • veta vad en stjärnbild är.
 • kunna förklara hur det bli dag och natt.
 • veta vilka planeter som finns i vårt solsystem.
 • kunna berätta om stjärnornas utveckling.
 • kunna förklara varför vi har olika årstider.
 • veta vad en satellit är samt hur den används. 
 • veta varför vi har skottår. 

Bedömning:
Eleven kommer bli bedömd i ...

... Sitt arbete under lektionerna. 
... Hur man skriver sin faktatext. 
... Sin muntlig presentation av sitt arbete.
... Samt prov på det vi arbetat med i boken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: