Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2019-08-29 15:26 i Slättaskolan Falun
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med världsreligionerna judendom, kristendom, islam, buddhism, hinduism. Vi kommer även att arbeta med livsfrågor som identitet, livsstil och grupptillhörighet bland annat genom ett projektarbete.

Innehåll

Förmågor att utveckla i ämnet:

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar:

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

 

Identitet och livsfrågor:

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.


Etik:

 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, /.../ sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

 

Arbetssätt: 

Läromedel “Puls, Religion” textbok och arbetshäfte.

Filmer

Gruppuppgifter med muntliga diskussioner och redovisningar

Ämnesövergripande projektarbete

Prov

 

Bedömning

Eleverna bedöms genom:

 • arbete på lektioner, enskilt och i grupp

 • projektarbete

 • prov

 

Eleverna bedöms enligt kunskapskraven, Lgr11.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: