Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 - Tal och räkning

Skapad 2019-08-29 15:33 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Nu startar vi med tal och tal i decimalform för att gå över till tal i bråkform. De fyra räknesätten får vi inte glömma bort. Vi kommer även att förbereda oss inför orienteringen i matematiken. Kan man det?

Innehåll

Innehåll:

 • Olika slags tal
 • Geometri - skala och längd (inför orienteringen i idrotten)
 • Bråkform och blandad form
 • Bråkform och decimalform
 • Hur stor är delen?
 • De fyra räknesätten
 • Räkna med miniräknare

 

Arbetssätt:

 • ha genomgångar
 • diskutera
 • arbeta med problemlösning
 • arbeta i boken Gamma 
 • arbeta i matteappen

 

Mål:

När du arbetar med det är området får du lära dig:

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • uttrycka andelar i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare

 

 

Bedömning
Bedömningen kommer att ske med ett litet prov, men sker även löpande. Vilket betyder att hela tiden efter bra saker som du visar att du kan.

 

Fördiagnos
Under de första veckorna kommer det att bli en fördiagnos för att underlätta planeringen inför fortsatt matematikundervisning.

 

Tidsplan 

Tidsplanen är ungefärlig och kan ändras.

v.34 Olika slags tal kap 1.1

v.35 Enheter och skala

v.36 Bråk kap 1.2

v.37 Bråk kap 1.3

v.38 Bråk kap 1.4

v.39 De fyra räknesätten kap 1.5-1.6

v.40 De fyra räknesätten kap 1.7, Blandade uppgifter, Diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: