Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2019-08-29 15:36 i Slättaskolan Falun
Grundskola 6 Engelska
Engelska i årskurs 6

Innehåll

Förmågor att utveckla i ämnet

 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll

 

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa - reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

 • Sånger, sagor och dikter.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Arbetssätt:

 

 • läsa olika typer av texter, samtala om textens innehåll samt nya ord

 • hörövningar

 • skriva olika typer av kortare texter

 • läsa olika dialoger i mindre grupper och i helklass

 • dramatisera

 • läsa enklare skönlitteratur på engelska (högläsning eller parläsning)

 • leka lekar där vi bland annat tränar på förmågan att uttrycka sig, ställa frågor, svara på frågor, förmedla en känsla eller ett ställningstagande muntligt.

 • Läromedel Champ, textbook och workbook

 • Läxa en gång i veckan, text och oregelbundna verb

 • Prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: