Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NOVELLER

Skapad 2019-08-29 15:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med noveller. Målet är att du ska skriva en egen novell och kunna göra en novellanalys. Vi kommer också läsa olika noveller och du får träna din läsförståelse.

Innehåll

 

Arbetsgång:

 • läsa noveller
 • lära dig typiska kännetecken för en novell
 • lära dig hur en novell är uppbyggd
 • analysera en novell
 • skriva en egen novell
 • ge och ta emot respons

 

Läromedel:

 • Spegla Språket s. 46-79
 • Noveller i textsamlingen till Spegla Språket
 • Noveller från andra läromedel samt kopierade noveller

 

Tidsplanering:

Vi kommer arbeta med noveller med start vecka 35 och håller på till ca vecka 40. Vi bestämmer tillsammans lite längre fram när novellen ska vara klar och när det passar att göra en novellanalys.

 

Skrivuppgiften:

Du ska få skriva en egen novell som skulle kunna publiceras i en novellsamling för ungdomar i din egen ålder. Du bestämmer själv vad novellen ska handla om. Det är viktigt att du använder dina kunskaper om hur noveller är uppbyggda. Vi kommer att arbeta enligt skrivprocessen:

 • planera gärna med en tankekarta
 • påbörja ditt skrivande i Google drive
 • få respons och bearbeta
 • skriva klart

 

Du ska skriva texten i svenska-mappen i Google Drive. Öppna ett nytt dokument som du döper till "Novell". Du ska endast skriva din novell på lektionstid.

 

Novellanalysen:

Du ska få träna på att göra analyser av noveller utifrån:

 • uppbyggnad
 • innehåll
 • språk och stil

Därefter får du en novell som du på egen hand gör en analys på utifrån frågor som du får av mig.

 

 

 

Bedömning:

 

Jag bedömer novellen du skriver och responsarbetet samt en novellanalys.

Se matrisen nedan

 

 

Lycka till!

Susanne

Koppling till LGR-11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser

Sv
Matris till berättande text

Koppling till uppgiften

E
C
A
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
Fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget

Innehåll

E
C
A
Utveckling av innehåll - genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

E
C
A
Uppbyggnad - Fokus
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativt komplex, exempelvis genom tillbakablickar eller parallellhandling
uppbyggnaden är komplex
Novellen är sammanhängande och begriplig.
Novellen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar tex genom styckeíndelning, inledning, avslutning och rubrik.
Novellen är sammanhängande och välstrukturerad tex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning, samt effektiv inledning, avslutning och rubrik.
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

E
C
A
Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel

Sv
Matris novellanalys

E
C
A
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektera kring skönlitterär text
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Eleven kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: