Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2019-08-29 16:04 i Trönninge skola Varberg
Grundskola 4 – 6 Kemi
I det här området ska du få arbeta med blandningar och lösningar. Vi ska läsa, se på film, diskutera, experimentera och dokumentera.

Innehåll

Kunskapskrav;

 • vad menas med en blandning och en lösning
 • Genomföra enkla undersökningar och formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Eleven kan jämföra resultat, föra resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ge förslag som kan förbättra undersökningen
 • metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar

Innehåll;

 • introducera begreppen blandning och lösning
 • lyfta fram att nästan allting omkring oss är blandningar av olika slag
 • att ge några vardagliga ex på blandningar
 • att få en inblick i och att få pröva på hur man på olika sätt kan dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • att fördjupa förståelsen för vad som  menas med det kemiska begreppet lösning
 • att berätta om vattnets egenskap som lösningsmedel
 • att pröva på att göra några enkla lösningar
 • att arbeta med begreppsparet lösligt/olösligt
 • systematiska undersökningar, dokumentera

Centralt innehåll;

 • indelningen av ämnen och material utifrån egenskapen löslighet
 • några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • enkla systematiska undersökningar. planering, utförande och utvärdering

Uppgifter

 • Bedömningsuppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: