Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht årskurs 4

Skapad 2019-08-29 16:25 i Västergårdsskolan Öckerö
Grundskola 4 Matematik
Välkommen till matematikens spännande värld! Matematik finns överallt runt omkring oss och nu ska vi tillsammans utveckla dina kunskaper och förmågor.

Innehåll

 

 Under terminen kommer du att få utveckla dina förmågor inom följande områden:

Taluppfattning

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000
 • Förstå vårt talsystem
 • Ordna tal efter storlek
 • Läsa av och sätta ut tal på en tallinje

Addition och subtraktion

 • Strategier för huvudräkning
 • Skriftliga räknemetoder
 • Problemlösning

Multiplikation och division

 • Strategier för huvudräkning
 • Tabeller
 • Kort division
 • Samband mellan multiplikation och division
 • Problemlösning

Geometri

 • Längd - mäta i m, dm, cm och mm
 • Geometriska objekt
 • Omkrets

Tabeller och diagram

 • Läsa av olika typer av tabeller och diagram
 • Skapa tabeller och diagram utifrån egna undersökningar

Undervisning och arbetsformer

Du får träna på detta 

 • Enskilt eller i mindre grupper,
 • Muntligt eller skriftligt. 

I samband med:

 • Gemensamma genomgångar 
 • Arbete med matematiska grunder, symboler och begrepp.
 • Praktiskt matematik

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att skriftligt och/eller muntligt förklara och visa hur du tänker.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: