👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden

Skapad 2019-08-29 16:47 i Heby förskola Lönneberga Heby
Förskola
Hur är man en bra kompis? När säger vi stopp? Hur samarbetar vi på bästa sätt? Hur kommer vi fram till lösningar? Kan vi komma överens? Hur känns det? Vad tycker jag och vad tycker du?

Innehåll

Var är vi?

I starten av en ny termin när nya barn kommer in i gruppen och några har slutat, är gruppen ny för varandra och nya roller träder fram. Barnen försöker genom leken förstå de sociala samspelet. Barnen utforskar varandra och vill lära känna varandra på olika sätt. De leker och utvecklas tillsammans som grupp och leker gärna rollekar tillsammans. Vi ser ett behov av att arbeta fram en gemensam grund för hur man är mot varandra samt hur vi vill ha det på Lönnen. Det finns ett behov av att ge barnen verktyg att använda i leken och den sociala samvaron. 

Vart ska vi?

De valda läroplansmålen ringar in det behov vi ser finns i gruppen just nu. Detta är ett arbete som pågår hela tiden och som aldrig blir klart. Det vi vill se framöver är att de verktyg och metoder vi förmedlar fungerar i leken och den sociala samvaron samt att barnen tar de till sig.

Hur gör vi?

- Vi använder oss av kanin och igelkotts kompisböcker med tillhörande uppgifter och aktiviteter

- Vi har diskussioner i mindre grupper utifrån valda uppgifter och teman

- Vi använder oss av litteratur från Olika förlag

- Vi använder oss av materialet " Liten i förskolan" och  pedagogiska övningar från jagvillveta.se.

- Vi skapar, upprätthåller och förmedlar en levande värdegrund varje dag.

 

Uppgifter

 • Tio små kompisböcker

 • Olika förlag

 • Liten i förskolan

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18