Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2019-08-29 16:48 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • förstå det mesta av innehållet i den engelska som talas under lektioner
 • läsa och förstå det mesta av innehållet i enkla texter och fraser
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift genom enkla fraser

Undervisningens innehåll:

Vi kommer arbeta med läromedlet Champ digitalt, samt använda olika texter och filmer. Vi kommer att prata både engelska och svenska under lektionerna.

Under terminen skall du, bland annat, arbeta med följande:

 • Läsa enkla fraser och texter på engelska
 • Lyssna på talad engelska genom olika texter, dialoger och hörövningar
 • Skriva enkla fraser på engelska
 • Föra enkla dialoger på engelska
 • Titta på engelska TV-program/filmer/klipp
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik

Vi kommer att bedöma:

 • Hur du förstår både talad och skriven engelska
 • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på engelska
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom att svara på frågor, deltar i samtal och andra aktiviteter i klassrummet

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att skriva enkla fraser, föra enkla dialoger med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: