Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2019-08-29 17:05 i Apelskolan Falkenberg
I detta arbetsområde jobbar vi med ekologi, vi lär oss mer om olika ekosystem och anpassningar i naturen.
Grundskola 6 Biologi
I detta arbetsområde jobbar vi med ekologi, vi lär oss mer om olika ekosystem och anpassningar i naturen.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Livets utveckling, evolution och Darwin
 • Ekologi
 • Biologisk mångfald 
 • Människans påverkan på naturen
 • Förmågan att genomföra fältstudie
 • Förmågan att diskutera biologiska sammanhang
 • Förmågan att söka information från texter.

Bedömning - vad och hur

 • Diskussioner
 • Skriftligt prov
 • Fältstudier

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar 
 • Fältstudier
 • Filmer följt av diskussioner
 • Läsa text och jobba med instuderingsfrågor.

 

Livets utveckling

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6175

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6242

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6339

 

Introduktion till ekologi

https://app.studi.se/l/introduktion-till-ekologi

Biologisk mångfald

https://app.studi.se/l/biologisk-maangfald

 

Anpassningar hos djur

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6112

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: