👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag & Rätt MG

Skapad 2019-08-29 17:13 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Lag & Rätt
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Samhällskunskap. Lag och Rätt - Brott och Straff

Innehåll

Målet med undervisningen

 En av samhällets viktigare uppgifter är att se till att medborgarna i samhället kan känna sig trygga och kan lita på att de gemensamma lagarna efterlevs. De olika delar av samhället som arbetar med dessa uppgifter kallas med ett gemensamt namn för "rättsväsendet" vilket du kommer lära dig mer om. Vi lär oss om brott och brottslighet samt samhällets lagar och andra regler eller normer i vardagen.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer följa aktuella brottsfall i nyhetsflödet och vi kommer lära oss vad som händer vid en rättegång i tingsrätten. Vi kommer prata om varför vissa blir brottslingar och vad som händer när man brutit mot lagar. Alltså om olika påföljder och straff. Vi lär oss grundläggande begrepp så man förstår nyheter och rättegångar. Vi kommer ta hjälp av följande och du kommer även hitta en tydligare planering med arbetsuppgiter och filmer i Classroom:

Läromedel: NE, kap 7 Lag och Rätt (Utskriven på papper om så önskas) Arbetsuppgifter i digital form. Classroom

Genomgångar

Diskussioner

Filmer

Olika databaserade Quiz som Quizlet mm.

Aktuellt - vad händer inom området just nu, aktuella fall

 

Det här ska bedömas

Kunskaper i ämnet

Ämnesspecifika begrepp

Hur rättsväsendet i Sverige fungerar. 

Resonemang och egna åsikter kring brottslighet, kriminalitet och straff. 

Du visar att olika saker kan ses på olika sätt beroende på vem man är. Du  kan växla perspektiv.

 

Så här examineras du:

Prov som kan vara muntligt delvis eller helt enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter som bedöms

Muntligt på lektion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9