Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik på Gröna Lund

Skapad 2019-08-29 17:14 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Vi ska tillsammans upptäcka hur fysik, teknik och matematik kommer till liv i Gröna Lunds attraktioner!
Grundskola 8 – 9 Matematik Fysik Teknik
Vi ska tillsammans upptäcka hur fysik, teknik och matematik kommer till liv i Gröna Lunds attraktioner!

Innehåll

Uppdrag 
Ni ska utföra fyra uppgifter på Gröna Lund och på så sätt få större förståelse för några fysikaliska fenomen.
Uppdragen ska redovisas i en film eller en PPT med ljud. 

Arbetsgång

Före besöket:

Introduktion av arbetet
Vem vågar åka allt? Vi inventerar i klassrummet vem som vill vara försökskanin och vem som hellre dokumenterar resultat.

Klassen indelas i sex olika grupper.
Uppdrag delas ut. 

Vilka kunskaper i fysik, matematik och teknik behöver vi för att kunna ställa välgrundade hypoteser, tolka resultat och skriva relevanta slutsatser?

Vi lär oss om de begrepp och de formler som vi ska använda oss av.

Förbered besöket: 
Vem gör vad?
Ställ välgrundade hypoteser.
Hur ska resultat dokumenteras och sedan presenteras?
Vilket materiel behöver vi? 

Börja på arbetet med presentationen. Visa teori, ställ hypoteser mm

Teori hittar ni i läromedel. studi.se, SLI-filmer, på nätet

Under besöket på Gröna Lund:

Alla gör det som ni planerat.

Samla resultat och dokumentera.

Efter besöket:

Tolka era resultat och arbeta med redovisningen.

Redovisa era resultat i en film eller en pp.

Prov på begrepp.

Lärandemål:

1. Att mäta tid, sträckor mm: noggrannhet och tolkning av resultat.

2. Endimensionell rörelse: Läge, hastighet, acceleration. Rita och tolka grafer.

3. Cirkelrörelser: Omkrets och radie. Centripetalacceleration.

4. Pendelrörelse: Period. Krafter.

5. Energiomvandlingar: Lägesenergi, rörelseenergi, "förluster".

6. Frikroppsdiagram i två dimensioner.

7. Tyngdlöshet, G-kraft.

8. Sannolikhet.

Bedömningsunderlag: 

Kontinuerligt under lektionerna

Begreppsprov

Film eller PP

Uppgifter

  • Gröna Lund efterarbete

  • Gröna Lund efterarbete

Matriser

Fy Ma Tk
Gröna Lund ht 2019

Begrepp och förståelse

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har
grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Undersökningar

E
C
A
undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då
enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Eleven gör
enkla dokumentationer av undersökningarna
utvecklade dokumentationer av undersökningarna
välutvecklade dokumentationer av undersökningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: