Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklassen Bornholm

Skapad 2019-08-29 18:43 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola F
Bornholmsmodellen - språkinlärning

Innehåll

Tidsplan och upplägg:

HT (september)

Individuell kartläggning i smågrupper ->Gruppindelning efter nivå.

 

Arbetet med Bornholmsmodellen påbörjas i respektive grupp:

Lyssna till olika ljud 
Ord och meningar - vad är vad? 
Första och sista ljudet i ord (fonetik) 
Fonemens värld - analys och syntes 

VT (mars)

Ny individuell kartläggning i smågrupper för att utvärdera arbetet.

Syfte:

Vi ger eleverna en första grund till deras läs- och skrivinlärning. Arbetet syftar till att göra eleverna medvetna kring språkets struktur och fonetik.

Alla övningar utgår från boken: Bornholmsmodellen av Ingvar Lundberg, Ann Sofi Rosenkvist, Åsa Jägergård. 

  

Centralt innehåll:

Bornholmsmodellen syftar till att skapa en god grund i elevens läs-och skrivutveckling med syfte att nå det centrala innehållet i svenska i åk 1-3. 

Arbetssätt:

Vi arbetar ett par pass i veckan i mindre grupper och följer Bornholmsmodellens arbetsgång.

Kopplingar till läroplanen

  • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
    Gr lgr11  -
  • Rim, ramsor och andra ordlekar.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: