Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2019-08-29 18:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundläggande matematik årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik
Eleven ska jobba med många olika saker i Favorit matematik 2. Eleven kommer även repetera vissa saker från ettan.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar grundläggande kunskaper i matematik för att kunna göra enkla beräkningar i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar ett intresse för matematik samt utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Arbetssätt och undervisning

I årskurs 2 arbetar vi med:

- Addition 0-100
- Subtraktion 0-100
- Problemlösning i addition och subtraktion
- Bråk (hel, halv, tredjedel, fjärdedel)
- Position för ental, tiotal och hundratal
- Göra enkla mätningar i längd och känna igen enheter
(cm, m)
- Göra egna och fortsätta geometriska mönster och talföljder (femhopp, tiohopp, udda-jämnt)
- Symmetri
- Klockan (hel, halv, kvart i, kvart över)
- Rita och namnge cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
- Namnge klot, kub, cylinder och rätblock
- Ordningstal och lägesbegrepp
- Matematiska begrepp (udda-jämnt, hälften-dubbelt)


Arbetet sker genom:
Gemensamma genomgångar
Prata matematik och olika strategier
Arbeta praktiskt, enskilt och tillsammans med andra
Arbeta i matematikboken
Spela mattespel

Visa vad du lärt dig

Eleven bedöms genom samtal, gemensamma diskussioner samt diagnoser, kontinuerligt under hela läsåret.

Tidsram

Arbetet pågår under hela årskurs 2 under läsåret.

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: