Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liv i utveckling & utan grönt inget liv

Skapad 2019-08-29 18:57 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Än så länge vet vi bara om att det finns liv på planeten Jorden men finns det liv på andra planeter? Vad är egentligen liv och hur tror du att det har utvecklats och kommer att utvecklas i framtiden?

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss:  

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om hur livet uppstod på jorden.  I detta så ingår även att lära sig vad som kännetecknar en levande varelse, fakta om Carl von Linné och Charles Darwin, hur fotosyntes och förbränning går till, fakta om fröväxter och sporväxter mm. Du kommer att få lyssna på föreläsningar, se på filmer, läsa i böcker och svara på frågor, arbeta med ett laborationer samt lära dig hur ett mikroskop fungerar.  

Hur kommer du att bli bedömd:

Ditt arbete kommer att bedömas genom ditt sätt att

 • Söka information i grundboken/lightboken och skapa texter
 • Skriftlig och muntlig kommunikation i häftet
 • Delta i laborationer och hur du använder dig av utrustningen samt ditt sätt att dokumentera med ord, bild och tabell
 • Ta del av innehållet i Sensavis
 • Arbeta med begreppen som tillhör detta område
 • Aktivt delta i Kahoot, studi.se kring Liv i utveckling & utan grönt inget liv, skärmkorsord och tankekarta kring fotosyntes och förbränning
 • Eventuellt prov i slutet av området

 

Begrepp som du behöver förstå inom området för att kunna nå  de olika kunskapskraven:

Biologi, organism, DNA, klorofyll, fotosyntes, cellandning, ozon, cellmembran, cellkärna, artnamn, bastard, fossil, evolutionslära, mutation, biologisk mångfald, släktträd, fosterutveckling, domän, eukaryot, hypotes, fauna, flora, zoologi, botanik, bioteknik, myter, pseudovetenskap, glukos, klorofyll, klyvöppning, kolhydrat, stärkelse, cellulosa, mineralämne, gödsel, kemisk energi, kolförening, kretslopp, sexuell förökning,växtplankton, sporväxt, mossa, våtmark, torv, sporkapsel, kärlväxt, ormbunksväxt, sporgömme, förgrodd, kärl, bladnerv, pistill, ståndare, pollenkorn, nektar, hjärtblad ,mycel, sporkropp, parasit, ticka, nedbrytare, symbios, mykorrhiza, knoppning, lav.

Kom ihåg att flera av dessa begrepp kan du redan sedan tidigare årskurser och att vi kommer att träna dess under lektionstid på olika sätt.

Uppgifter

 • Begrepp Kapitel 1 & 2

 • Arbetshäfte Liv i utveckling & utan grönt inget liv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Liv i utveckling & utan grönt inget liv

E
C
A
Söka information
Frågorna i Häftet om Liv i utveckling & utan grönt inget liv
Du kan söka naturvetenskaplig information i huvudboken och för enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån frågeställningarna.
Du kan söka naturvetenskaplig information i huvudboken och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån frågeställningarna.
Du kan söka naturvetenskaplig information i huvudboken och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån frågeställningarna.
Använda information & anpassa framställning
Frågorna i Häftet om Liv i utveckling & utan grönt inget liv
Du kan använda information från grundboken/lightboken på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp där du ger exempel på energiflöden och enkla kretslopp.
Du kan använda information från grundboken/lightboken på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp där du förklarar och visar på samband kring energiflöden och enkla kretslopp.
Du kan använda information från grundboken/lightboken på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp där du förklarar och generaliserar kring energiflöden och enkla kretslopp.
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Mikroskopet Floran
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar.
Använda utrustning
Mikroskopet
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Laborationer Mikroskopet Använda Floran
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Laborationer
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Frågorna i Häftet om Liv i utveckling & utan grönt inget liv
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Frågorna i Häftet om Liv i utveckling & utan grönt inget liv
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: