👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2

Skapad 2019-08-29 19:02 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Att göra eleverna nyfikna på ämnet teknik. Vad är teknik? Vad har vi hemma för tekninska föremål? Vad är en uppfinning och komma på en uppfinning som just du har nytta av mm.
Grundskola 2 Teknik Bild Svenska Svenska som andraspråk
Vad är teknik? Vi stöter på teknik överallt i vår vardag. Eleverna ska få kunskap om olika tekniska lösningar och enkla mekanismer som används i vardagen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Arbetssätt och undervisning

För att se vad eleverna vet om teknik, kommer vi att göra en tankekarta tillsammans om vad teknik är. 

EPA kommer användas när vi arbetar med teknik.

Eleverna får bla se filmer och få genomgångar om olika tekniska lösningar och enkla mekanismer och samtala/diskutera om de efteråt.

Få vissa begrepp kopplat till tekniska lösningar förklarade.

Se filmer om enkla mekanismer som används för att uppnå en viss funktion tex föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag. Fokus kommer ligga på de fem mekanismerna/de mäktiga fem: hävstången, kilen, skruven, hjulet och det lutande planet.

Komma på en uppfinning som du har nytta av. Få inspiration av de olika lektionerna vi haft och genom sin egna skiss. Uppfinningen ska skrivas om och ritas upp. 

Visa vad du lärt dig

Delta aktivt på lektionerna genom att du lyssnar och gör/svara på frågeställningar. Du visar också att du kan samarbeta i de gruppuppgifter som förekommer och att du kan använda egna tankar och idéer och visa dem via bild och skrift.

Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta under vårterminen i åk 2.

Bedömning

Vi bedömer dig formativt kontinuerligt under läsåret. Till exempel genom hur aktiv och delaktig du är på lektionerna genom diskussioner/samtal. En summativ bedömning sker genom att du kommer på en egen uppfinning samt skriver om den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3