Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskogen åk 1

Skapad 2019-08-29 19:54 i Östra skolan Falun
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Bild Svenska
I sagoskogen kan allt hända! Här träffar du spännande djur och figurer. Med hjälp av fantasi och skriveri tränar vi på att lyssna, samtala, läsa och skriva.

Innehåll

Syfte:

Du ska utveckla förmågan att:

*Kunna bokstäver och hur de låter (ljudet) 

*Läsa ihop ord och kortare meningar och kommunicera dessa

* Lyssna och få ett sammanhang och visa förståelse i berättelsen och andra sorters texter

*Återberätta vad som har hänt

*Träna på att skriva av ord/ skriva egna eller kortare meningar med läslig handstil 

 

Mål:

*Att lära dig hur bokstäverna ser ut och låter

*Att lära dig att forma bokstäver med penna som är läsliga

*Att läsa korta ord som sedan blir till meningar

*Uttrycka dig med att rita bilder

Arbetssätt:

Med Sagoskogen arbetar vi  för att utveckla barnens språkutveckling med läs, bokstavs- och skrivinlärning i ett samspel.

Vi läser olika sorters texter och samtalar om innehållet.

Vi arbetar vidare med skrivprocessen med penna och med digitala verktyg.   

Bedömning

Vi kommer att titta på/bedöma:

Svenska -

Lyssna- att du hänger med och lyssnar när vi arbetar gemensamt

Läsa- att du tränar att få ihop ljuden till ord och kortare meninar

Återberätta, förståelse-att du får möjligheten att återberätta vad du hört och förstått detta

Samtal och kommunikation- att du samtalar och kommunicerar med andra

Skriva- Att du tränar din handstil så den blir läslig i enskilda bokstäver, ord och kortare meningar.

Bild -

Skapa- när du skapat en bild och kan berätta om bilden du gjort

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: