Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Eldorado 4 A, hösten 2019

Skapad 2019-08-29 19:58 i Rotskärsskolan F-6 Älvkarleby
Pedagogisk planering av matematiken utifrån läromedlet Eldorado 4A samt laborativa lektioner såsom konkret material och problemlösning.
Grundskola 4 Matematik
Övergripande planering för matematikboken "Eldorado 4A".

Innehåll

Syftet med undervisningen

För att kunna ta sig fram i trafiken som cyklist så räcker det inte med att träna och lösa uppgifter vid ett datorprogram utan man måste både kunna regler och lagar samt träna praktiskt på att cykla i trafiken. Samma sak gäller matematiken. Eleverna måste få möjlighet att förstå matematikens uppbyggnad, lära sig regler och lagar, träna matematik i skolan och bli medvetna om matematiken i vardagen.

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ha verktyg, självförtroende, nyfikenhet och mod för att vilja och våga möta nya problem.

Under kopplingar till läroplanen ser du syftet från läroplanen.

Vad bedöms i undervisningen?

Vid bedömning så tittar inte lärare bara efter rätt svar utan även vägen fram till svaret och hur de motiverar sina val av metoder och strategier. Eleverna bedöms hela tiden och inte bara efter en slutprodukt. Det är för att eleverna hela tiden ska kunna utvecklas.

Eleverna kommer under terminen att bedömas genom:

 • fördiagnoser
 • kontinuelig elevuppföljning t ex observationer, samtal,
 • diagnoser
 • elevernas egen utvärdering
 • skiftliga omdömen, utvecklingssamtal och IUP

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen.

Vad ska vi göra?

Under höstterminen kommer vi att arbeta med talområdet 1-100 000, lära oss om olika matematiska symboler, olika räknesätt, arbeta med tvådimensionella figurer, vinklar och symmetri samt lära oss hur man löser problem.

Nedan ser du de olika delarna i det centrala innehållet vi kommer att arbeta med under höstterminen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik år 4 HT

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna läsa, skriva och storlekordna tal inom talområdet 1-100 000
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt kunna avgöra om ett tal är jämt eller udda.
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna jämföra tals storlek och kunna avgöra och bilda största och minsta talet.
Taluppfattning och tals användning
Du ska förstå skillnaden på tal och siffra.
Taluppfattning och tals användning
Du ska förstå likhetstecknets betydelse samt kunna se samband i de fyra räknesätten.
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna några grundläggande räknelagar.
Taluppfattning och tals användning
Du ska förstå symbolerna för addition, subtraktion, multiplikation och division.
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna använda olika skriftliga metoder i addition och subtraktion såsom talsortsräkning och algoritmer.
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna metoder för huvudräkning.
Taluppfattning och tals användning
Du ska kunna använda miniräknare.
Geometri
Du ska känna till tvådimensionella figurer såsom kvadrat, rektangel, triangel,cirkel, parallellogram, parallelltrapets och romb och deras egenskaper.
Geometri
Du ska kunna begreppen rät, spetsig,trubbig vinkel, liksidig, oliksidig, likbent och grader. Du ska kunna rita och bedöma vinklarnas storlek.
Geometri
Du ska kunna visa symmetrilinjer och avgöra om en bild är symmetrisk eller asymmetrisk.
Geometri
Du ska kunna göra färdigt en bild så att den blir symmetrisk.
Problemlösning
Du ska kunna lösa textuppgifter genom att förstå texten och enkelt kunna visa hur du löst uppgiften (t ex med en bild).
Problemlösning
Du ska kunna välja räknesätt genom speciella ord (t ex tilsammans, dyrare) och bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: