Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 5

Skapad 2019-08-29 20:39 i Skulltorps skola Partille
Lpp-mall för Skulltorpsskolan år 1-5 Ht-2015. En mall för att snabbt komma igång och få utseendemässigt lika Lpp:er.
Grundskola 5 Teknik

Innehåll

 Ämne/ämnesområde

Teknik

Vad ska vi lära oss?

Vad är teknik?

Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Hur ser tekniken ut i vardagen? Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

 

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen.

Hur skall vi göra?

 

 • Vi jobbar med texterna från teknikboken, även digitalt på Clio.se

 • Vi ska ta reda på vad ämnesspecifika begrepp betyder och använda oss av dem.

 • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.

 • Vi jobbar i grupp där ni har möjlighet att samtala med varandra.

 • Självständigt arbete med uppgifter från det vi arbetat med.

 • Vi kommer titta på film. 

När ?

HT19-VT20

Varför ska vi göra det här:

Du ska utveckla din förmågan att:

 

 • Förstå vad som kan vara teknik. 

 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 

 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 

 • Ta reda på vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.

 • Använda ämnesspecifika ord/ begrepp. 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom att titta på din förmåga att samarbeta, komma med lösningar och idéer, samt dokumentera.

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: