👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROCKENS RÖTTER - ÅR 9 -10e

Skapad 2019-08-29 20:47 i Läroverket Hudiksvall
- Om vad historien spelat för roll för den populärmusik vi lyssnar på
Grundskola 9 Musik
Vad spelar det för roll vad som hände för 500 år sen...? Du anar inte...!

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

 • Vi kommer att lära oss om hur den allra första historien påverkat utvecklingen av populärmusiken till att bli den musik vi lyssnar på idag.

 • Vi kommer att arbeta med om hur triangelhandel, slaveriet och det amerikanska inbördeskriget har påverkat nybildande av musikgenrerna negro spirituals, militärmusik, gospel och blues

 • Vi kommer att lära oss formen för hur man skriver en bluestext och formen för hur man spelar blues tillsammans.

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att lyssna på föreläsningar om slaveriet, inbördeskriget och vad som hände sen

Vi kommer att se filmklipp om samma saker.

Vi kommer att sjunga sånger från alla genrer

Vi kommer att arbeta i grupper med att bearbeta föreläsningarna

Vi kommer att skriva en egen blues - text och melodi

Vi kommer att spela blues - på valfritt instrument

 

Vi kommer att bedöma tillsammans

 • Din förmåga att följa rytm och tonhöjd i sång

 • Din förmåga att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck i sång eller spel

 • Din förmåga att spela rytm-, melodi-, bas- eller ackordinstrument (ett av dessa)

 • Din förmåga att resonera om musikens olika funktioner

 • Din förmåga att resonera om vilken betydelse musiken historiskt har haft för individer och samhällen

 • Din förmåga att urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer

Hur länge?

Vi startar arbetet vecka 34 och håller på till vecka 42 

 

PLANERING

Uppgifter

 • Skriv en bluestext

 • Sjung "Hold On"

 • Spela BLUES tillsammans

 • Skriv en Bluestext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
ROCKENS RÖTTER - Lärandematris

SPELA OCH SJUNGA

E
C
A
SÅNG
Jag hörs, försöker sjunga rätt och hänger på andras sång.
Jag hörs, är rätt säker på att hitta tonerna och rytmen i melodin.
Jag hörs, är säker på att hitta tonerna i melodin och rytmen i melodin och är ett stöd åt andra.
MELODIINSTRUMENT
Jag spelar en bluesmelodi eller en bluesskala med rätt toner och rytm.
Jag spelar en bluesmelodi eller en bluesskala med rätt toner och rytm i puls med andra.
Jag spelar ett bluessolo utifrån bluesskalan och växlar mellan olika toner och olika rytmer i puls med andra och kommer in på rätt ställe i låten.
BAS
(Jag spelar enkla basstämmor...)
Jag byter mellan de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd med viss tajming.
Jag byter mellan de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd och följer trummisens puls med foten med god tajming.
Jag rytmiserar de tre bastonerna i bluestolvans ackordföljd eller spelar en basgång - och följer då trummisens puls med foten- mrd mycket god tajming.
ACKORDINSTRUMENT
(Jag ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord...)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd. (...med visst flyt.)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd, medan jag följer trummisens puls. (...med relativt gott flyt.)
Jag byter mellan de tre ackorden i bluestolvans ackordföljd och spelar med två händer genom att lägga till bastoner eller en melodi medan jag följer trummisens puls. Mitt ackompanjemang har blueskaraktär. (...med gott flyt, och ackompanjerar med passande karaktär.)
SLAGVERK
(Jag kan spela enkla slagverksstämmor...)
Jag kan spela ett trumkomp på bastrumma och virvel eller hi-hat. Jag spelar på 1:an och 3:an i takten.
Jag kan spela ett trumkomp på bastrumma, virvel OCH hi-hat samtidigt. Jag spelar åttondelar på hi-haten. Jag håller jämn puls i två "tolvor" utan att stanna.
Jag spelar ett trumkomp på bastrumma, virvel och hi-hat.Jag markerar vissa slag och använder ibland någon av pukorna för att variera mitt spel. Jag håller jämn puls i tre minuter utan att stanna.
MUSICERANDE
(Jag lyssnar och uppmärksammar vad som sker i musicerandet)
Jag kommer oftast in riktigt på olika delar av låten. Jag har ibland ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken.
Jag kommer alltid in riktigt på olika delar av låten. Jag har ibland ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken.
Jag kommer alltid in riktigt på olika delar av låten. Jag har ofta ögonkontakt vid viktiga ställen i musiken.
(Jag anpassar min stämma till helheten..)
Jag är koncentrerad på mitt eget spel när jag spelar med andra - eller jag hör att något låter fel men behöver hjälp att veta vad jag ska göra.
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm eller uttryck, för att det ska stämma med övrigt/övrigas spel i gruppen.
Jag ändrar mitt spel eller min sång i tonhöjd, rytm och uttryck, för att det musikaliska intrycket för den som lyssnar ska bli en helhet, med gemensamt uttryck. Jag är ett stöd åt andra genom mitt spel.
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form.
Jag spelar eller sjunger och använder vid något eller några tillfällen bluesens "blå toner" för att ge karaktär åt låten, alternativt kompar på slagverk med blueskaraktär.
Jag spelar eller sjunger och använder i stor utsträckning bluesens "blå toner". Jag spelar någon gång i låten ett solo på mitt instrument. Solot har blueskaraktär.
MUSIKALISKT UTTRYCK
Jag spelar eller sjunger blues utifrån bluestolvans form.
Jag spelar eller sjunger och härmar uttryck och känsla från en blues jag lyssnat på.
Jag spelar eller sjunger och har en egen idé - som jag kan presentera - om vilket personligt musikaliskt uttryck jag vill förmedla.

ANALYSERA OCH SAMTALA

E
C
A
Omdömen
Jag ger omdömen om mitt eget och andras sång eller spel med stöd av bedömningsmall. Jag väljer ut ett kriterium som kan utvecklas.
Jag ger omdömen om mitt eget och andras sång eller spel med eller utan stöd av bedömningsmall och använder då minst tre musiktermer. Jag väljer ut tre kriterier som kan utvecklas och ger minst ett förslag på HUR man kan utveckla det.
Jag ger omdömen om mitt eget och andras sång eller spel och använder då fem eller fler musiktermer. Jag hjälper en kompis att komma med fler omdömen. Jag väljer ut minst tre kriterier som kan utvecklas och ger förslag på HUR man kan utveckla varje kriterium jag valt.
Genrer, epoker, kulturer
(Jag urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer...)
Jag kan förklara hur formen för en bluestext och en bluestolva är uppbyggd. Jag kan bestämma vilken låt som är negro spiritual, gospel och blues när jag hör olika lyssningsexempel.
Jag kan med egna ord beskriva vad som är typiskt för negro spiritual, gospel, blues och jazz
Jag kan med egna ord och musikaliska termer beskriva vad som är typiskt för negro spiritual, gospel, blues och jazz - och kan då också ge exempel som förtydligar.

Mu
Rockens Rötter - komplement Lärandematris

SKAPA OCH GESTALTA

E
C
A
Jag kan forma komposition i form av bluestext.
Jag visar att jag kan skriva en bluestext. Min bluestext har tre rader. De två första raderna är lika, den tredje är annorlunda. Jag har skrivit minst en vers.
Jag visar att jag kan skriva en bluestext. Min bluestext består av minst tre verser. De två första raderna är lika, den tredje är annorlunda.
Jag visar att jag kan skriva en bluestext. Min bluestext består av minst tre verser. De två första raderna är lika, den tredje är annorlunda. Det finns en röd tråd genom alla verser.