Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa kap 1 och 2

Skapad 2019-08-29 21:17 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Vi arbetar med Matematikboken åk 4.
Grundskola 4 Matematik
Matematik åk 4 kapitel 1 och 2

Innehåll

Arbetsområde

Kapitel 1 och 2

Addition, subtraktion, multiplikation och division.

Arbetssätt

Vi har gemensamma genomgångar och därefter arbetar eleverna.

Eleverna rättar själva sina räknehäften när de är klara med veckans mål.

När eleverna är klara med "gröna & blå-uppgifter (1-2)" eller "blå & lila-uppgifter (2-3)" jobbar de vidare med, "Blandade uppgifter", "Fördjupning", Problemlösning" eller extrauppgifter/extraboken Utmaningen.

Vid vissa tillfällen jobbar eleverna i grupp med "Problemlösning" eller andra typer av uppgifter som t ex öppna frågor dvs där svaret kan variera beroende på vilka vad gruppen väljer att använda för räknemetod och vilka förhållande de väljer att använda.

Vissa moment arbetar vi med laborativt.

Eleverna får även möjlighet att jobba med olika matematikspel och digitala matematikspel där de färdighetstränar de olika räknesätten.

Mål

Du ska :

 • veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde
 • veta skillnaden på siffror och tal
 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • förstå och förklara positionssystemet
 • kunna pricka in tal på en tallinjen och bekanta dig med avrundning
 • kunna räkna addition och subtraktion med huvudräkningsmetod och med uppställning
 • kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna multiplicera med 10, 100 & 1000

Redovisningsform

Eleverna arbetar med sina uppgifter i räknehäften och rättar en hel del själva

Provräkning görs efter avslutat kapitel. 

Arbetsuppgifter kan i vissa fall redovisas muntligt.

Läxor rättar vi tillsammans i helklass eller i grupp.

Tester och diagnoser (rättas av pedagog).

Bedömning

Resultat i det enskilda arbetet. 
Deltagande i diskussioner i problemlösningsgrupper.
Provräkningar/Diagnoser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikboken Alfa

Ny nivå
Taluppfattning
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag kan skriva och läsa tal inom talområdet 0-10 000
Jag vet att alla siffror i ett tal har ett visst värde.
Jag kan avrunda tal.
Jag kan läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Jag kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda.
Addition och subtraktion
Även detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 1.
Jag förstår hur addition och subtraktion hänger ihop.
Jag kan räkna addition med huvudräkning.
Jag kan räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna subtraktion med huvudräkning.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning.
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 2.
Jag förstår hur multiplikation och addition hör ihop.
Jag förstår hur multiplikation och division hänger ihop.
Jag kan räkna multiplikation i huvudet
Jag kan multiplicera med 10, 100 & 1000.
Jag kan multiplicera med andra tal som slutar på 0.
Jag kan räkna division i huvudet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: