Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering MatteBorgen kap 1.

Skapad 2019-08-30 08:05 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Pedagogisk planering kap 1 Matte Borgen direkt
Grundskola 5 Matematik
I kapitlet kommer vi arbeta med övningar som stärker din taluppfattning inom de fyra räknesätten. Vi ska även träna på att "låna över noll". Vi kommer arbeta mycket med att problemlösningsstrategierna "rita en bild" och "pröva dig fram".

Innehåll

 

Arbetsområde

Du kommer att lära dig:

-att läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.

-att ordna tal efter storlek

- att addera, subtrahera,multiplicera och dividera inom talområdet.

-att använda dig av metoderna "rita en bild" eller " prova dig fram".

-att avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

-arbeta tillsammans med andra i klassen utifrån gemensamma genomgångar, övningar och ämnesspecifika diskussioner.

-arbeta enskilt i din lärobok.

-arbeta med utomhuspedagogik

 

 

Bedömning

Bedömning görs utifrån din förmåga att:

redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

* storleksordna tal

* använda minnessiffra/växling vid algoritmräkning (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera tal med nollor på slutet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 1 Stora tal

Osäker
På god väg
Helt säker
1
Du kan skriva som tal som har 8 tiotusental 6 tusental 9 hundratal 5 tiotal och 3 ental
2
Du kan läsa tal som 987 456 och 267 987
3
Du vet vilket av följande tal som är störst: 678 983 och 634 765
4
Du kan addera 84 674 + 78 987
5
Du kan subtrahera 89 076 - 72 987
6
Du kan multiplicera 80 x 90
7
Du kan dividera 3400/100

Osäker
På god väg
Helt säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: