Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 1 - franska

Skapad 2019-08-30 08:13 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Moderna Språk - Franska
Ämne: Moderna språk Moderna språk på Staffangymnasiet innebär följande språk: franska, spanska och tyska. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet franska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla  

följande:
 

1. Förståelse av franska i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.
 

2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på franska i tal och skrift.
 

3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
 

4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 

5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Kursinnehåll
Kommunikationens innehåll

 

• Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Reception (höra och läsa)

 

• Tydligt talat språk och enkla texter. 

 

• Dialoger och samtal. 

 

• Berättelser, filmer och sånger. 

 

• Information och meddelanden, till exempel skyltar och reklam. 

 

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser. 

 

• Olika sätt att orientera sig i och välja bland texter och talat språk från internet och andra medier. 

 

• Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och stavning. 

 

• Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika 

situationer.

 

Produktion och interaktion

 

• Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar. Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation. 

 

• Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel omformuleringar, gester och 

frågor. 

 

• Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal och intonation samt ord, artighetsfraser och 

andra fasta språkliga uttryck.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: